Old Website   |   Downloads   |   Seminar   | Journal  
  Last Update - 26/05/2022   |   Toll Free No - 1800 120 111 333   |   A+   
 
केन्द्र के समन्वयक एवं सदस्यगण
समन्वयक चतुष्टय
प्रो रुचि बाजपेई
आचार्य,
मानविकी विद्याशाखा
डॉ. श्रुति
वरिष्ठ सहायक आचार्य,
विज्ञान विद्याशाखा
डॉ. मीरा पाल
वरिष्ठ सहायक आचार्य,
स्वास्थ्य विज्ञान विद्याशाखा
डॉ. साधना श्रीवास्तव
सहायक आचार्य,
मानविकी विद्याशाखा
कार्यकारी समिति
डॉ. अतुल कुमार मिश्रा सदस्य
शैक्षणिक परामर्शदाता, मानविकी विद्याशाखा
डॉ. शिवेन्द्र प्रताप सिंह सदस्य
शैक्षणिक परामर्शदाता, मानविकी विद्याशाखा
श्री राजेश कुमार गौतम सदस्य
शैक्षणिक परामर्शदाता, मानविकी विद्याशाखा
 
Map and Directions
Contact Details
U.P. Rajarshi Tandon Open University
 
Shantipuram Awas Yojna (Sector-F),
 
Phaphamau, Prayagraj - 211013, India
0532-2447035    
0532-2447036    
registrar.uprtou@gmail.com